راه حلی منحصر بفرد، انتخاب هایی متفاوت

میز ایستاده فرامیز طراحی شده است تا شما را قادر سازد در هر محیطی ایستاده کار کنید. شما می توانید میز فعلی خود را با استفاده از فرامیز به یک میز ایستاده_ نشسته، تبدیل کنید. فرامیز می تواند به راحتی هر سطحی را به یک میز ایستاده_ نشسته تبدیل کند.